Zápis ze zasedání Komise rozhodčích č. 7/2021-2022

     Datum konání: 27. 10. 2021 Přítomni: René Stodůlka, Zdeněk Kneisl, Martin Straka, Stanislav Volek ml. Omluveni: – Hosté: – 1. Na základě zprávy rozhodčího a zprávy DFA vyhodnotila KR OFS Vsetín události z utkání OP mužů Hutisko – Zubří s následujícím závěrem: – KR se zcela vyhrazuje proti násilnému jednání, ke kterému v…

Publikováno

VPR Březnice

  Rozhodčí OFS Vsetín se dne 21.10.2021 zúčastnili VPR, který uspořádala KR KFS Zlín. Akce se uskutečnila ve sportovním areálu v Březnici. Pod vedením zkušených lektorů, pánů Racka a Pelikána, absolvovali rozhodčí tréninkový blok, který byl tentokrát především zaměřený na správné vyhodnocování ofsajdových situací. Z tréninkové jednotky byl pořízen videozáznam, který byl následně podrobně rozebrán…

Publikováno

Zápis ze zasedání Komise rozhodčích č. 6/2021-2022

     Datum konání: 13. 10. 2021 Přítomni: René Stodůlka, Zdeněk Kneisl, Stanislav Volek ml. Omluveni: Martin Straka Hosté: Pavel Březík 1. Kontrola zápisů o utkání: KR vyhodnotila nedostatky v zápisech o utkáních za dobu od 13. 9. 2021 do 11. 10. 2021. Zjištěné nedostatky byly zaevidovány do souhrnu trestných bodů. 2. Nominační listina rozhodčích…

Publikováno

Zápis ze zasedání Komise rozhodčích č. 5/2021-2022

     Datum konání: 29. 9. 2021   Přítomni: René Stodůlka, Zdeněk Kneisl, Martin Straka, Stanislav Volek ml. Omluveni: – Hosté: Pavel Březík Zápisy o utkání: Předseda STK bude dále kontrolovat v zápisech o utkání údaje potřebné pro STK. Kontrolu ostatních údajů v zápisech budou provádět členové KR podle následujícího rozdělení: R. Stodůlka – OP mužů…

Publikováno

Zápis ze zasedání Komise rozhodčích č. 3/2021-2022

Zápis ze zasedání Komise rozhodčích č. 3/2021-2022 Datum konání: 1. 9. 2021 Přítomni: René Stodůlka, Zdeněk Kneisl, Stanislav Volek ml., Martin Straka Omluveni: – Hosté: – 1. VPR KR zhodnotila další blok VPR OFS Vsetín, který se uskutečnil dne 26. 8. 2021 v sídle OFS Vsetín. Zúčastnilo se ho 5 rozhodčích. 2. Poznatky členů KR…

Publikováno

Zápis ze zasedání Komise rozhodčích č. 2/2021-2022

Zápis ze zasedání Komise rozhodčích č. 2/2021-2022 Datum a místo konání: 18. 8. 2021, OFS Vsetín Přítomni: René Stodůlka, Zdeněk Kneisl, Stanislav Volek ml. Omluveni: Martin Straka Hosté: Pavel Březík 1. KR obdržela RS OFS Vsetín pro SR 2021/22 a byla mimo jiné informována předsedou STK o bodech týkajících se rozhodčích. 2. Mentorský program: KR…

Publikováno

Seminář rozhodčích v Jarcové

V sobotu 24.7.2021 se v areálu TJ Jarcová uskutečnil letní seminář rozhodčích a delegátů OFS Vsetín.

Publikováno

Zápis ze zasedání Komise rozhodčích č. 3/2021

Datum a místo konání: 9. 6. 2021, OFS Vsetín Přítomni:         René Stodůlka, Martin Straka, Stanislav Volek ml. Omluveni:       Zdeněk Kneisl Hosté:             Pavel Březík   KR zhodnotila seminář rozhodčích, který proběhl dne 29. 5. 2021 v areálu FC Lhota u Vsetína. Semináře se zúčastnilo 17 rozhodčích OFS Vsetín, 5 rozhodčích KFS Zlín.  2. …

Publikováno