Dokumenty

LOGO OFS Vsetín        Termínovka OFS podzim 2022

LOGO OFS Vsetín      2022-23 předpisy a doplnění SŘ 

LOGO OFS Vsetín        2022-23 losovací čísla, hrací dny a přímé kontakty

LOGO OFS Vsetín        návod na zadání změny termínu do IS

LOGO OFS Vsetín        hlášenka        

LOGO OFS Vsetín        Náhradní zápis o utkání

LOGO OFS Vsetín        Žádost o prominutí trestu

LOGO OFS Vsetín        Prohlášení hráče o zdravotní způsobilosti

LOGO OFS Vsetín        Úrazové pojištění

LOGO OFS Vsetín        Stanovy OFS Vsetín

    Disciplinární řád FAČR od 23.7.2021

  Přestupní řád FAČR od 1.7.2021

  Procesní řád FAČR od 6.10.2021

  Stanovy FAČR