VV OFS Vsetín – 29.května 2021

Místo konání: Vsetín, sportovní areál FC Lhota

Přítomni: Pavel Březík, Josef Fojtík, Martin Straka, Jakub Strkáč, Stanislav Volek

Host: Tomáš Dokoupil

Došlá pošta:

KFS – materiály na VH KFS Zlín na 28.4.2021 

Zobrazit příspěvek

Hrubčík – prezentace na předsedu KFS

Hubáček– žádost o podporu kandidatury na předsedu KFS Zlín

FAČR – nový IS a jeho testování

FAČR – spuštění finanční podpory v IS

ProFutbol – pozvánka na trenérský workshop

Salač – žádost o podporu kandidatury na místopředsedu FAČR

FAČR – ukončení SR 2020/21

KM FAČR – granty KM (kempy + U12,U13)

KFS Zlín – zápis VV

fy People in Safety s.r.o. nabídka na projekt kabina

FAČR – informace k restartu soutěží a finanční podpoře FAČR pro sehrání zápasů

KFS – návrh termínové listiny KFS

VV bere na vědomí

 • průběh a výsledky VH KFS Zlín 28.4.2021
 • kroky STK na restart fotbalu v okrese Vsetín (AC cupy muži, dorost, žáci)
 • seminář rozhodčích 29.5. v areálu FC Lhota
 • kroky vedoucí k vytvoření samostatných internetových stránek OFS Vsetín
 • jmenování Ondřeje Koňaříka GTM trenérem pro okres Vsetín a seznámil se s jeho náplní práce

VV schvaluje

 • složení odborných komisí OFS Vsetín
  • KM – předseda Josef Fojtík,, členové Jaroslav Heger, Ondřej Kopňařík, Václav Vinkler
  • KR – předseda Renek Stodůlka, členové Zdenek Kneisl, Martin Straka, Stanislav Volek ml.
  • DK –   předseda Josef Valůšek, členové Antonín Hořín, Petr Spurný
  • HK –   předseda Martin Straka, členové Pavel Březk
  • STK – předseda Pavel Březík, členové Karel Březáček,Jakub Strkač
  • RK –  předseda Tomáš Dokoupil, členové Jan Blabla, František Kýr
 • nominaci Františka Hubáčka na předsedu KFS Zlín (per rollam 20.4.)
 • nominaci Václava Salače na místopředsedu FAČR (per rollam 11.5.)
 • navýšit finanční podporu FAČR ze zdrojů OFS  květnovým a červnovým turnajům pořádaných pod patronací OFS Vsetín
 • jako rozhodující kritérium pro nabídku případného postupu do vyšších soutěží mimo pořadí vyšší počet získaných bodů v poměru na jedno odehrané utkání v předčasné ukončené sezóně 2020/21

VV ukládá nebo pověřuje

 • STK odeslat oddílům přihláška do SR 2021/22
 • VV navrhuje zrušit penaltové rozstřely při nerozhodném stavu, ale dává možnost vyjádření se se oddílům (do přihlášky zahrnout otázku zda pokračovat v penaltových rozstřelech v nadcházející sezóně)
 • STK  stanovit začátek SR 2021/22 v návaznosti na TL KFS Zlín
 • KM odeslat žádost o grant na pořádaní kempu U12 k rukám KM FAČR

Zapsal: Pavel Březík                                                                 Schválil: Stanislav Volek, předseda