MaS01-24 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu

Aktuální informace k vyhlášené Programové podpoře pro rok 2024 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT.

Sběry žádostí pro rok 2024 v programu MaS01-24 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU probíhají od 22. 1. 2024 do 14. 2. 2024 do 16:00 hodin (pro 1. kolo) a v období od 13. 5. 2024 do 5. 6. 2024 do 16:00 hodin (pro 2. kolo).

https://zlinskykraj.cz/dotace/mas01-24-jednorazove-projekty-v-oblasti-mladeze-a-sportu

Žádost vyplníte nejprve elektronicky – odešlete elektronicky, poté žádost opatřenou registračním číslem a kódem včetně povinných příloh zašlete poštou, datovou schránkou nebo přinesete osobně.

Prosím žadatele, kteří v minulých letech 2022 a 2023 zasílali jen čestné prohlášení o nezměněné identifikaci, aby letos čestné prohlášení nezasílali a poslali veškeré přílohy viz bod Výzvy 6.1. Povinné přílohy žádosti.

Veškeré podklady k programům (Výzva, vzorová žádost a čestné prohlášení) naleznete na výše uvedených odkazech nebo na webu Zlínského kraje → Dotace Zlínského kraje → Dotační programy Zlínského kraje na rok 2024 https://zlinskykraj.cz/aktualne-vyhlasene-vyzvy-dotacnich-programu-zlinskeho-kraje.

Pokud budete mít dotazy, kontaktujte mě prosím.

Ing. Radka Křiklavová
Dotace, tělovýchova a sport v neziskovém sektoru

Oddělení mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů ■ Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Zlínského kraje ■ tř. Tomáše Bati 21 ■ 761 90 Zlín
577 043 706
https://zlinskykraj.cz