INFORMACE Generálního sekretáře FAČR

NSA – Výzva můj klub 2023
Připomínáme všem žadatelům, že dne 30.12.2022 bude ukončen příjem žádostí Výzvy 21/2022 – Můj
klub 2023. Její aktuální znění naleznete zde.
Financování 2023
Vedení asociace v čele s předsedou Petrem Fouskem intenzivně jedná s nejvyššími vládními
představiteli a novým předsedou NSA o alokaci finančních prostředků pro FAČR a jejich případné
navýšení v návaznosti na současnou ekonomickou situaci. Jedná se zejména o Výzvu 28/2022 –
Podpora sportovních svazů pro rok 2023 zde.
NSA – pokyny k vyúčtování výzev
NSA vydala na svých stránkách pokyny a formuláře k vyúčtování Výzev Můj Klub 2022 – zde a Můj Klub
2022 – 2. kolo – zde. Vyúčtování se podává pouze pomocí datové schránky.
NSA současně vydala i Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace ve Výzvě Provoz a údržba
2022 zde.
Národní sportovní agentura bude usilovat o co nejrychlejší vypisování dotačních výzev a programů,
jejich co nejrychlejší administrování, vyplácení a vyúčtovávání, zjednodušení procesů a zlepšení
informovanosti.

Metodický pokyn
Právní oddělení FAČR vydalo metodický pokyn, který shrnuje veškeré možnosti spojení družstev
(sdružené družstvo) a členských klubů (převod práv a povinností, přidružený mládežnický klub,
postoupení místa v soutěži, přeměny právnických osob) tak, jak vyplývají z předpisů FAČR. Metodický
pokyn lze dohledat v sekci legislativa, podsekci metodické pokyny, nebo v článku zveřejněném na
stránkách FAČR zde.
Kontrola platnosti mandátů
Před nadcházejícími valnými hromadami OFS a KFS doporučujeme zkontrolovat platnosti mandátů
všech jejích účastníků.
Přeplatky na členských příspěvcích,
Připomínáme, že až do konce tohoto roku, tzn. do 31.12.2022 členové FAČR mohou podat žádost o
vrácení přeplatku při úhradě členských příspěvků za roky 2021 a 2022 Výzva členům FAČR 

Restrukturalizace soutěží
Regionální komise FAČR na svém jednání 12.12. vyhodnotila dotazníkovou akci na téma projektu
restrukturalizace soutěží FAČR. Plán restrukturalizace má drtivou podporu z hnutí. V lednu se sejde
pracovní skupina Regionální komise, zřízená k tomuto účelu v r. 2021, aby připravila návrh pro Výkonný
výbor FAČR. Návrh bude každopádně diskutován ve všech soutěžních úrovních FAČR, náležitě
komunikován a jeho účinnost poté schválena s dostatečným časovým předstihem.
Nábory nových rozhodčích
Regionální komise hodnotila efektivitu náboru rozhodčích, kampaní a konkrétních nástrojů vč. zřízení
gestorů jako zdařilou a FAČR v projektu prostřednictvím KR bude pokračovat.


Zprávy ze Zasedání Výkonného výboru FAČR ze dne 8. 12. 2022 (vyjímáme nejdůležitější body
z komuniké, které naleznete zde)
1. VV schválil plán práce na první pololetí roku 2023
Výkonný výbor rozhodl o termínech svých zasedání pro první pololetí příštího roku.
2. VV vzal na vědomí informace z FIFA a UEFA
Předseda Petr Fousek informoval o účasti české delegace na summitu v rámci zahájení mistrovství světa v Kataru. Stejně jako předsedové všech členských zemí FIFA se na pozvání a náklady FIFA zúčastní 18. prosince také finálového zápasu. Popsal návštěvu prezidenta UEFA Aleksandera Čeferina v Praze: navštívil sekretariát asociace v Praze na Strahově a poté absolvovali společně setkání u premiéra Petra Fialy na Úřadu Vlády ČR. Česká vláda v rámci předsednictví EU dvakrát významně podpořila snahy UEFA, podporované FAČR, odmítnout model nové Superligy. Poprvé při slyšení u Evropského soudního dvora v červenci, kde podpořila UEFA, a podruhé když umožnila 29. listopadu vystoupení prezidenta Čeferina na zasedání ministrů sportu členských zemí EU v Bruselu. Byla to již druhá návštěva prezidenta UEFA v Praze v období nového vedení FAČR, příště dorazí v rámci finále Evropské ligy UEFA v červnu příštího roku.
3. VV vzal na vědomí informace o přípravách finále Konferenční ligy UEFA v Praze, které se bude
hrát 7. června.
Projektový manažer FAČR Michal Zajac podrobně představil rozsah příprav včetně spolupráce
s vedením hlavního města Prahy. Do Česka pravidelně přijíždějí skupiny pracovníků z UEFA, které se
setkávají s organizačním výborem FAČR. Zájem FAČR je uspořádat akci na špičkové úrovni.
4. VV vzal na vědomí informace o státní reprezentaci
VV přizval trenéra týmu do 21 let Jana Suchopárka a vyslechl jeho hodnocení kvalifikace, následné baráže i informace o přípravě na závěrečný turnaj ME včetně chystaných přípravných zápasů, stejně jako první poznatky z inspekční cesty v Gruzii, kde bude český tým hrát zápasy základní skupiny. Výkonný výbor vyzdvihl úspěch týmu a vytvoří mu maximální podmínky, aby se mohl připravovat naboje v těžké skupině na Euru. Petr Fousek zdůraznil, že jednadvacítka by neměla být pouze výsledkově úspěšná, ale že jejím hlavním cílem je produkovat hráče pro A-tým.
5. VV jmenoval Komisi rozhodčích Řídící komise pro Čechy.
K již dříve jmenovanému předsedovi Rudolfu Špotákovi jmenoval Libora Zemana, Jiřího Ulricha, Zbyňka Novotného, Pavla Peška a Marka Peterku. Současně ukončil pověření pracovní skupiny KR FAČR, která zajišťovala rozhodcovství v ČFL a českých divizích od února po odvolání předchozí komise. Nová komise byla ve VV jmenována jednomyslně poté, co byla projednána s předsedy všech 9 českých KFS a odsouhlasena v ŘKČ.
6. VV vzal na vědomí návrh Komise pro stadióny a hrací plochy na kategorizaci hřišť
V rámci kategorizace bylo hodnoceno celkem 29 hracích ploch obou profesionálních soutěží. Komise konstatovala, že hrací plochy Fortuna ligy byly na podzim ve velmi dobré kondici, v nejvyšší kategorii A jich bylo hodnoceno sedm trávníků. Ve Fortuna národní lize podmínky nejvyšší kategorie splňují tři hrací plochy.
7. VV vzal na vědomí zprávy Revizní a kontrolní komise FAČR
Výkonný výbor vyslechl podrobné informace ve zprávě předsedy RKK pana Marka Hájka, který se mimo jiné zabýval některými smlouvami z období minulého vedení FAČR, a uložil realizovat doporučení RKK.
8. VV vzal na vědomí informace předsedy FAČR Petra Fouska o financování v roce 2023
Předseda informoval o chystaných jednáních s novým předsedou Národní sportovní rady Ondřejem Šebkem a snahami českého sportu zvýšit podporu sportu v dalších letech. NSA hodlá FAČR i pod novým vedením nadále podporovat. Petr Fousek byl v rámci 75 svazů komory České unie sportu pověřen spolu s Liborem Varhaníkem (Český atletický svaz) vyjednáváním o podpoře sportu s politickou garniturou.
9. VV vzal na vědomí aktuální stav řízení přidělování Statutu talentované mládeže pro rok 2023
Žádost o udělení statutu pro rok 2023 podalo 132 žadatelů, v současné době je 107 aktivních držitelů statutu. V lednu 2023 bude předložen VV návrh počtu a návrh složení Licenčního tribunálu, který je odvolacím orgánem. Jeho konečné rozhodnutí je plánováno na únor.
10. VV vzal na vědomí informace o přípravě 21. Puma Galavečer Našeho fotbalu, který se uskuteční 12. ledna v Trutnově
Galavečer se poprvé po dvaceti letech uskuteční mimo Prahu, premiéru obstará Královéhradecký KFS a východočeský Trutnov, kde budou vyhlášeni nejlepší fotbalistky a fotbalisté v kategoriích neprofesionálního fotbalu.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem 14 krajským fotbalovým svazům za účast jejich mužstev v Národním poháru krajských výběrů a současně pogratulovat Zlínskému KFS za reprezentaci a postup na finálový turnaj ME amatérů (UEFA Regions´ Cup).

V Praze dne 21. 12. 2022.

Michal Valtr
Generální sekretář FAČR

Publikováno
V rubrikách Aktuality