Dotace NSA – výzva Můj klub 2022 – 2. kolo

Dovolujeme si vás upozornit, že Národní sportovní agentura na svých stránkách uveřejnila 2. kolo dotační výzvy Můj klub 2022 s tím, že zahájení příjmu žádostí je od 11. 8. 2022 od 12:00 hod. a ukončení příjmu žádostí je 12. 9. 2022 do 12:00 hod.

NSA tímto mimořádně vypsaným druhým kolem výzvy dává šanci těm subjektům, které v 1. kole výzvy buď žádost vůbec nepodaly nebo jejich podaná žádost vykazovala vady. Oprávněnými žadateli jsou tak pouze subjekty splňující tyto parametry:

a) nepodal žádost v 1. kole výzvy Můj klub 2022,

b) pokusil se podat žádost v 1. kole výzvy Můj klub 2022, avšak pro nesplnění základních náležitostí podání se mělo za to, že žádost nebyla podána, a poskytovatel ho o tom písemně vyrozuměl, nebo

c) řízení o žádosti podané v 1. kole výzvy Můj klub 2022 bylo zastaveno pro opožděné podání žádosti nebo pro nesplnění náležitostí podpisu na žádosti.

 

Více informací a podrobné znění výzvy naleznete na https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2022-2-kolo/.