Vyhlášení dotačních programů Zlínským krajem pro rok 2022

Vyhlášení dotačních programů Zlínským krajem pro rok 2022: Zlínský kraj vyhlašuje dotační řízení (kr-zlinsky.cz)

Nově je povinnou přílohou žádosti ÚPLNÝ VÝPIS Z EVIDENCE SKUTEČNÉHO MAJITELE. Pokud nemá nezisková organizace zřízenou datovou schránku, může získání výpisu z evidence skutečných majitelů trvat několik dní. Informace, jak získat výpis jsou k dispozici na portálu pro NNO: NOVÁ POVINNÁ PŘÍLOHA K ŽÁDOSTEM O DOTACE (kr-zlinsky.cz)

Mgr. Karla Kopečná

Oddělení organizačních činností a neziskového sektoru
Odbor Kancelář hejtmana
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 154
http://www.kr-zlinsky.cz