Zápis ze zasedání Komise rozhodčích č. 7/2021-2022

LOGO OFS Vsetín     Datum konání: 27. 10. 2021


Přítomni: René Stodůlka, Zdeněk Kneisl, Martin Straka, Stanislav Volek ml.

Omluveni: –

Hosté: –

1.

Na základě zprávy rozhodčího a zprávy DFA vyhodnotila KR OFS Vsetín události z utkání OP mužů Hutisko – Zubří s následujícím závěrem:

– KR se zcela vyhrazuje proti násilnému jednání, ke kterému v tomto utkání došlo, a zcela jej odsuzuje. KR předá své stanovisko Disciplinární komisi OFS Vsetín s požadavkem na exemplární potrestání viníků.

– S rozhodčím utkání p. Jakubem Orságem bude proveden pohovor a důkladný rozbor situací v utkání.

2.

Krajského VPR konaného dne 21.10.2021 v Březnici se zúčastnili tito rozhodčí OFS Vsetín: Filák, Kovář, Mikuláštíková, Ščotka, Valchař. Další krajské VPR proběhne 18.11.2021.

3.

KR obdržela žádost rozhodčího p. Tomáše Fojtíka o přeřazení do MěFS Ostrava ze studijních důvodů. KR OFS žadateli vyhověla a žádost bude předáno ke schválení KR MěFS Ostrava.

René Stodůlka v.r.

předseda Komise rozhodčích