Seminář rozhodčích v Jarcové

V sobotu 24.7.2021 se v areálu TJ Jarcová uskutečnil letní seminář rozhodčích a delegátů OFS Vsetín. 

V ranních hodinách proběhl seminář delegátů OFS Vsetín, na kterém byly delegátům sděleny pokyny a požadavky KR OFS k výkonu jejich funkce. Poté navazovala část vedena PhDr. Valůškem, který připravil výklad zaměřený na známkování a komplexní hodnocení rozhodčích. Na závěr čekal delegáty test z pravidel fotbalu.

V rámci semináře proběhly mimo jiné fyzické testy. Jedná se o tzv. FIFA FITNESS Test – intervalový běh, kdy rozhodčí musí za 17 sekund uběhnout úsek dlouhý 75 metrů, na který navazuje 25 metrů chůze za 20 sekund. Oba intervaly se opakují 40krát. Na okresní úrovni bylo toto novinkou, rozhodčí OFS si tak mohli vyzkoušet to, co pravidelně absolvují rozhodčí vyšších soutěží.

Tato část byla povinná pro všechny rozhodčí do 35-ti let. Mladší kolegy podpořili mimo svou povinnost i dva kolegové nad touto věkovou hranicí a dva rozhodčí KFS Zlín.

Za KR děkuji všem účastníkům semináře za to, že si i v době dovolených dokázali udělat čas se tohoto semináře zúčastnit. Věříme, že poznatky z něho získané přenesou i do svých výkonů na hřištích. Poděkování patří také oddílu TJ Jarcová za poskytnutí hřiště a zázemí areálu. 

Rád bych také informoval, že budeme pokračovat v nasazování mladých rozhodčích do mužských utkání tak, jako tomu bylo během celé série Anti Corona Cupu. Vybraní perspektivní rozhodčí budou, jak už bylo dříve avizováno, v následujících dnech zařazeni do mentorského programu. 

Závěrem bych chtěl poděkovat hráčům, funkcionářům i divákům za to, jak přistupovali k utkáním, které tito mladí rozhodčí řídili. Z kladných ohlasů klubů, ale i od rozhodčích samotných víme, že utkání probíhala bez incidentů a v duchu fair play. 

René Stodůlka

předseda KR OFS Vsetín