Disciplinární komise 1.září

Žádost o prominutí trestu

Orság Aleš (94021341 – Tělovýchovná jednota Sokol Huslenky)

Žádosti se nevyhovuje, DŘ FAČR §39/1