Přihlášky do soutěží 2022/23

Základní informace k novému soutěžnímu ročníku 2022 / 2023

Start nového soutěžního ročníku je plánován na 20.-21.srpna úvodním kolem „Okresního přeboru mužů“

Systém ostatních soutěží bude navržen a přizpůsoben podle počtu přihlášených družstev a představen oddílům a dán k odsouhlasení začátkem července. Bude samozřejmě zohledněno sportovní (výkonnostní) i ekońomické hledisko (vzdálenosti) a hledán mezi nimi kompromis. Jakékoliv vaše návrhy a připomínky uveďte v přihlášce.

TERMÍNY SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH, ZE KTERÝCH JE MOŽNÉ VYBRAT HRACÍ ČAS UTKÁNÍ

SO 10:00, 10:15, 3 h před ÚZM, ÚZM

NE 10:00, 10:15, 3 h před ÚZM, ÚZM

TERMÍNY SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE ZE KTERÝCH JE MOŽNÉ VYBRAT HRACÍ ČAS UTKÁNÍ

OP dorost,

SO 10:00, 10:15, 3 h před ÚZM

SO 10:00, 10:15, 3 h před ÚZM

OP starší žáci:

SO 10:00, 10:15, 2,5 h před ÚZM

SO 10:00, 10:15, 2,5 h před ÚZM

SDRUŽENÁ DRUŽSTVA s B mužstvem

Oddíl, který má ve vyšší soutěži A mužstvo dané kategorie, může vytvořit B družstvo jako sdružené družstvo s jiným oddílem v nižší soutěži. Např. sd Horní B/Dolní. Sdružené družstvo se bude řídit pravidly pro činnost B družstev a tým bude mít k dispozici soupisku A mužstva, ze které může nastoupit jeden hráč. Sdružené družstvo bude moci využívat hřiště obou oddílů. Plochu, na které se bude hrát, uvedete v přihlášce do soutěží nebo hlášence před začátkem sezóny. Pro změnu hřiště v  průběhu soutěže platí stejná pravidla jako při změně termínu – pouze se změna hřiště nebude zpoplatňovat.

OPAKOVANÉ STŘÍDÁNÍ

Platí v soutěžích mládeže a nejnižší soutěži mužů za pravidel vydaných v RS

MOŽNOST STARTU STARŠÍCH HRÁČŮ

pro nový soutěžní ročník plánuje VV možnost startu starších hráčů takto:  (oddíly mají možnost se k tomu vyjádřit v přihlášce do soutěží)

dorost (10+1) 2004 a mladší + 2 hráči ročník 2003

starší žáci (10+1) 2008 a mladší + 2 hráči ročník 2007

mladší žáci (7+1) 2010 a mladší + 1 hráč ročník 2009

starší přípravky (5+1) 2012 a mladší

mladší přípravky (4+1) 2014 a mladší

oddíly mají možnost se k tomu vyjádřit v přihlášce do soutěží

FORMULÁŘE PŘIHLÁŠKY BYLY ZASLÁNY ODDÍLŮM NEBO JE STÁHNETE ZDE 

 TERMIN PRO ZASLÁNÍ : neděle 26.června

přihláška 2022-23 (pdf)

smlouva o sdruženém startu (pdf)

příloha přihlášky – přihlášená družstva (pdf)

přihláška 2022-23 (doc)

příloha přihlášky – přihlášená družstva (xlsx)

smlouva o sdruženém startu (doc)