DK 7. 10.2021

     Datum konání: 7. 10. 2021 Malina Rostislav (79030218 – TJ Sokol Hutisko-Solanec z.s.) finanční pokuta 1000,- Kč Pohoršující, urážlivé chování vůči delegované osobě DŘ FAČR §45/1; §20/2e,8 Mlčák Martin (03071218 – TJ Sokol Loučka) ZČN na 3 SU od 4.10.2021 Narušení řádného průběhu hry DŘ § 43/1 FK Vigantice z. s. Nastoupení většího…

Publikováno

Zápis ze zasedání Komise rozhodčích č. 5/2021-2022

     Datum konání: 29. 9. 2021   Přítomni: René Stodůlka, Zdeněk Kneisl, Martin Straka, Stanislav Volek ml. Omluveni: – Hosté: Pavel Březík Zápisy o utkání: Předseda STK bude dále kontrolovat v zápisech o utkání údaje potřebné pro STK. Kontrolu ostatních údajů v zápisech budou provádět členové KR podle následujícího rozdělení: R. Stodůlka – OP mužů…

Publikováno

Výzva MŮJ KLUB 2022

Vážení sportovní přátele, na webových stránkách NSA byla zveřejněna Výzva MŮJ KLUB 2022.  Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let. Výzva MŮJ KLUB 2022 je společná jak pro výdaje na sportovní činnost, tak i na výdaje na údržbu a provoz sportovních zařízení.   Termín…

Publikováno

Aktualizovaná hygienicko-epidemiologická opatření od 1.10.2021

Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží V rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu se stanovují následující povinnosti vycházející z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR: 1. Přítomnost sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu (tj. osob přímo se účastnících utkání) je povolena za následujících podmínek: a) evidenci osob přímo se účastnících utkání pro potřeby epidemiologického…

Publikováno