DK 23.9.2021

LOGO OFS Vsetín     Datum konání: 23. 9. 2021

Vašek Ondřej (85051805 – Tělovýchovná jednota Sokol Valašská Bystřice)

ZČN na 1 SU od 19.09.2021

Narušení řádného průběhu hry DŘ FAČR §43/1

Martínek Josef (81091361 – Tělovýchovná jednota Jiskra Krhová)

ZČN na 1 SU od 20.09.2021

Vyloučení pro druhé napomenutí DŘ FAČR §46/1