Zápis ze zasedání Komise rozhodčích č. 4/2021-2022

LOGO OFS Vsetín     Datum konání: 15. 9. 2021

Přítomni: – René Stodůlka, Zdeněk Kneisl, Martin Straka

Omluveni: – Stanislav Volek ml.

Hosté: – Pavel Březík, PhDr. Josef Valůšek


1.

Na základě událostí z utkání III. třídy sk. C Loučka – Krhová B se KR důrazně vyhrazuje proti chování funkcionářů družstva, které konkrétně v tomto utkání přesáhlo veškeré zásady slušného chování. Rozhodčí a DFA budou upozorněni, že veškeré tyto excesy jsou povinni popsat do zápisu o utkání a případy bude následně předány k řešení Disciplinární komisi.

2. Kontrola zápisů

KR zaznamenala administrativní nedostatky ve vyplňování zápisů o utkáních. Nedostatky byly řešeny v rámci tabulky trestných bodů a informativním emailem zaslaným předsedou KR.

3.Obsazovací úsek

KR je nespokojena s pozdním zasíláním omluv z delegací některých rozhodčích. Proto KR rozhodla, že při opakovaném pozdním zasílání omluv budou daní rozhodčí potrestání pokutou dle sazebníku KR.

4. VPR

KR obdržela od předsedy KR KFS informativní email s pozvánkou perspektivním rozhodčím OFS Vsetín k účasti na VPR pořádaných KR KFS Zlín. Informace byla následně sdělena vybraným rozhodčím OFS Vsetín.

5.

V rámci zasedání KR proběhla přednáška PhDr. Valůška členům KR na téma – Vyplňování zprávy DFA.

6.

V rámci mentorského programu a práce s perspektivními rozhodčími bude KR spolupracovat s p. Janem Filgasem, který bude navštěvovat utkání vytipovaných rozhodčích, s nimiž bude jejich utkání vyhodnocovat a následně zprostředkovávat informace KR.

7.

V rámci náboru rozhodčích se přihlásila nová zájemkyně o funkci rozhodčího. Byly jí předány úvodní informace a sdělen další postup k zahájení činnosti ve funkci rozhodčí.

8.

KR vyhodnotila další poznatky z utkání řízených rozhodčími zařazenými do mentorského programu a byla určena utkání následujícího soutěžního kola, která zástupci OFS Vsetín navštíví.

 

René Stodůlka v.r.

předseda Komise rozhodčích