Disciplinární komise 9.9. 2021

LOGO OFS Vsetín Rozhodnutí Disciplinární komise OFS Vsetín


Blaha Ondřej (94090938 – Tělovýchovná jednota Sokol Huslenky)

  • ZČN na 1 SU od 04.09.2021
  • Vyloučení pro druhé napomenutí §46/1 DŘ FAČR

Kopřiva Tomáš (97110464 – TJ Sokol Loučka)

  • ZČN na 1 SU od 06.09.2021
  • Narušení řádného průběhu hry DŘ FAČR §43/1

Pecha Pavel (92110989 – TJ Sokol Loučka)

  • ZČN na 1 SU od 06.09.2021
  • Narušení řádného průběhu hry DŘ FAČR §43/1

Kocman Simon (75081478- TJ Sokol Loučka)

  • zastavení činnosti do 31.10. 2021
  • finanční pokuta 2.000 Kč
  • Pohoršující, urážlivé chování vůči delegované osobě DŘ FAČR §45/2; §24/1,4; §20/2d,8