Příprava mladých rozhodčích

Ve čtvrtek 26.8. proběhla v sídle OFS Vsetín další část přípravy mladých rozhodčích. Rozhodčí zhlédli 11 videoklipů s herními situacemi a následně identifikovali případné přestupky a učili se formulovat jejich popis do zápisu o utkání.

Po této části čekal rozhodčí test z Pravidel fotbalu.
Poslední část byla a zaměřena na detailní rozbor herních situací zachycených ve videoklipech.
Zde měl každý z rozhodčích prostor obhájit, jakým způsobem danou situaci popsal do cvičného zápisu o utkání a zároveň vysvětlit, jak by situaci řešil přímo na hrací ploše.
Rozhodčí ve videích sledovali nejen konkrétní přestupky, ale zároveň chování rozhodčího v dané situaci, jeho práci s píšťalkou nebo signalizačním praporem, spolupráci rozhodčího s asistenty, techniku udělení osobního trestu, ale také pohyb a poziční postavení rozhodčích.
Příprava a práce s vybranými rozhodčími bude dále pokračovat v rámci mentorského programu. Mimo tyto aktivity v rámci KR OFS Vsetín budou mít rozhodčí možnost účastnit se plánovaných VPR pořádaných KR KFS Zlín.
René Stodůlka KR OFS Vsetín
   
Publikováno
V rubrikách Aktuality