Zápis ze zasedání Komise rozhodčích č. 2/2021-2022

Zápis ze zasedání Komise rozhodčích
č. 2/2021-2022

Datum a místo konání: 18. 8. 2021, OFS Vsetín

Přítomni: René Stodůlka, Zdeněk Kneisl, Stanislav Volek ml.
Omluveni: Martin Straka
Hosté: Pavel Březík

1.
KR obdržela RS OFS Vsetín pro SR 2021/22 a byla mimo jiné informována předsedou STK o bodech týkajících se rozhodčích.
2.
Mentorský program:
KR si upřesnila konkrétní body fungování a rozdělila kompetence členů v rámci tohoto programu.

3.
KR schválila nominační listinu rozhodčích a delegátů pro podzimní část SR 2021/2022.

4.
Před zahájením zasedání KR proběhl náhradní seminář rozhodčích OFS Vsetín. Rozhodčí, kteří tento seminář úspěšně absolvovali, byli zařazeni na nominační listinu rozhodčích OFS Vsetín.

5.
KR schválila tabulku trestných bodů.

6.
Další část VPR bude pokračovat blokem z Pravidel fotbalu zaměřeným na videorozbory a popis přestupků do zápisů o utkání. VPR proběhne v sídle OFS.
Datum a čas konání budou účastníkům oznámeny v předstihu prostřednictvím e-mailu.

7.
Obsazování:
KR a obsazovací úsek se dohodli na systému obsazování rozhodčích – nováčků. Utkání řízená těmito rozhodčími budou přednostně navštěvována DFA, případně členy KR v rámci mentorského programu.

René Stodůlka v.r.
předseda Komise rozhodčích

21002 – KR