Podpora letních fotbalových turnajů mládeže

VV OFS Vsetín uvolnil částku 20.000,- Kč na podporu letních fotbalových turnajů mládeže.

Podmínky pro udělení podpory

  • účast v turnaji minimálně 2/3 oddílů z okresu Vsetín
  • každý oddíl má nárok na jednu podporu
  • turnaj se uskuteční nebo uskutečnil v období od 1.7. do 31.8.2021
  • vyšší věková kategorie účastníků je výhodou (DOR,STŽ,MLŽ, STPŘ, MLPŘ)

Postup pro oddíly žádající podporu:

  • zašlete (naskenuje) vyplněnou žádost dle vzoru v příloze do 31.08.2021
  • přiložte propozice nebo pozvánku kterou zasíláte účastníkům
  • po ukončení turnaje zašlete výsledky nebo nějaký jiný podklad o konání

Publikováno
V rubrikách Aktuality