ÚŘEDNÍ ZPRÁVA – 19.února 2021

VV Zlínského KFS na základě současné situace COVID-19, zrušil rozlosování jarních soutěží Zlínského KFS SR 2020/21. Rozlosování jara 2021 není k dispozici na www.fotbal.cz ani na aplikaci „Můj fotbal“.

Termín zahájení amatérských mistrovských soutěží závisí na vyhlášení vlády ČR k rozvolnění koronovirové situace. Pokud jde o restart soutěží, shoduje se výkonný výbor FAČR jednoznačně na tom, že jediným správným postupem je nejdříve dohrát podzimní část sezony, následně až začít sezonou jarní.

VV FAČR, s ohledem na aktuální situaci, schválil pro tento rok změnu splatnosti členských příspěvků (úprava Evidenčního a registračního řádu, viz úřední deska); s ohledem na aktuální epidemickou situaci je splatnost odložena do 15. 4. 2021 s tím, že dodatečná lhůta pro zaplacení je stanovena do 30. 4. 2021

Komise rozhodčích

Vedením obsazovacího úseku byl pro jarní mistrovskou část SR 2020/21 pověřen p.Zbyněk Vlčnovský, mobil 774 066 808, email: rozhodciuh@gmail.com

Uvedený kontakt platí i pro přípravná utkání.

VV

Nový termín konání valné hromady

S ohledem na trvající protiepidemická opatření orgánů státní správy znemožňující uskutečnění zasedání valné hromady rozhodl Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Vsetín tak, že se termín zasedání odkládá na nový termín čtvrtek 8.dubna 2021 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Vsetín, Svárov 1080. Zároveň se rozhodl již neprodloužit termín k podání kandidátek a uzavřel tedy kandidátky ke dni 4.únor 2021. Jelikož 13.2. 2021 vyprší mandát stávajícímu VV OFS, pro případnou další změnu místa konání nebo jeho termínu pověřil VV plnou mocí předsedu OFS.

S ohledem na uzavření kandidátek můžeme zveřejnit jejich přehled dle abecedy:

předseda OFS Vsetín – Roman Číž, Stanislav Volek

členaVV OFS Vsetín – Pavel Březík, Roman Číž, Josef Fojtík, František Kýr, Martin Straka, Jakub Strkač, Jaroslav Valián, Stanislav Volek, Pavel Zeť, Radim Žmiják

člena RK OFS Vsetín – Tomáš Dokoupil, František Kýr

Cena JUDr.Václava Jíry

Toto ocenění předává FAČR osobám, které se obětavě a dlouhodobě prací ve fotbalovém prostředí zabývají. Letos má právo nominovat kandidáta za rok 2020 i VV OFS Vsetín. VV OFS Vsetín rozhodl na tuto cenu navrhnout pana Josefa Mikulenku z Polic

Smlouva VF

VV OFS Vsetín  prodloužil smlouvu o spolupráci s portálem valasskyfotbal.com do konce roku 2021

Členské příspěvky FAČR

Termín pro úhradu členských příspěvků FAČR se s ohledem na epidemiologickou situaci prodlužuje do 15.4.2021 s tím, že dodatečná lhůta je stanovena do 30.4.2021 Upozorňujeme na změnu bankovního účtu: 1601216012/0600

Komise mládeže

 Vzhledem k protiepidemické situaci, nejen v našem regionu, bylo rozhodnuto o odložení všech doškolovacích seminářů (trenérských licencí. Oficiální vyjádření obdržely oddíly i trenéři, kterých se to týká mailovou poštou. Prakticky to znamená to, že licence B a C platné do 31.12.2020 se prodlužují o rok do 31.12.2021.

HK

Opětovně upozorňujeme na vyhlášení Programové podpory pro rok 2021 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT.
Od 25. ledna lze žádat o granty Krajského úřadu Zlínského kraje

Jedná se o programy:
– Program MaS02-21 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL https://www.kr-zlinsky.cz/…tml
– Program MaS03-21 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU https://www.kr-zlinsky.cz/…tml
Uzávěrka těchto programů je 19.února 12:00

Vyhlášení Programu MaS01-21 Jednorázové PROJEKTY v oblasti mládeže a sportu bylo odloženo na březen-duben 2021. Hlavním důvodem je nepříznivý epidemiologický vývoj pandemie COVID-19 v naší republice.